Search Menus

  • Restaurant Name
  • Cuisine
  • Suburb OR Postcode

Phone:

(02)9528 5431

Address:

550 Box Road
Jannali, 2226

Sakura Fresh Sushi Jannali - Jannali

Asian, Japanese